October 04, 2015

Copyriot

K232: Knark, kris, kaos

Magnus Lintons nya bok Knark – en svensk historia har välförtjänt fått mycket positiva recensioner. Av bokens fyra delar är den första särskilt intressant i detta sammanhang. “Kultur, knark, kaos”, lyder rubriken. Det handlar om “narkotikans växande roll som politisk och kulturell symbol i en annalkande kristid”.

I centrum står givetvis Nils Bejerot, “den svenska narkotikapolitikens fader”, som Magnus Linton lyfte fram redan i sin essä “Den nationella baksmällan” (2002). Artikeln var banbrytande för sin tid, även om jag vill resa en ifrågasätta en bit i historieskrivningen.
Det bör slås fast att Bejerot aldrig var maoist. Han lämnade Clarté långt innan det blivit maoistiskt och även om han senare omfamnades av den maoistiska rörelse som befann sig i upplösning så säger det föga. Saken är nämligen att nästan alla i svensk partipolitik, från höger till vänster, slöt upp kring den bejerotska visionen om “det narkotikafria samhället”.

Hegemonin etablerades år 1978–84, konstaterar Linton. Sedan dess har narkotikapolitiken i Sverige dikterats av två antaganden, förklarar professor Börje Olsson: “Dels att narkotika är ett jätteproblem, dels att vi kan lösa det – trots problemets enorma storlek kan vi stampa det från jordens yta.”
Mot slutet av 1980-talet var knarkkrigets korpraler som allra mest segervissa. En uppfattning spred sig om att kriget mot knarket faktiskt kunde vinnas, att “det narkotikafria samhället” låg inom räckhåll. “Men i dag är det väl ingen som på allvar tror att det finns nån lösning på det här problemet” säger professorn.

– Narkotikans roll som symbolfråga för politisk dådkraft växer successivt med en de facto-reducering av politikens räckvidd.

Historien om svensk narkotikapolitik, som Magnus Linton skildrar i Knark, avtecknar sig mot en bakgrund av de skiftande förnimmelser av ekonomisk, politisk och kulturell kris som samspelat sedan 1970-talet.

Den tidsdimension som framträder [hos Bejerot] – välfärdsprojektet är (ännu) storartat men har (just) insjuknat till följd av påverkan från kulturfrämmande beteenden som (redan) dominerar omvärlden – är den kanske mest intressanta i Sveriges narkotikapolitiska idéproduktion, eftersom tankefiguren än i dag präglar debatten. /…/
I Nils Bejerots folkhemsberättelse är tiden mellan gyllene epok och förestående undergång kort; 1930-talet följdes av ett par decennier då ett moraliskt homogent och högtstående “vi” etableras men redan på 1960-talet är det i upplösning /…/
Landet befinner sig, menar han vid 1970-talets slut, i krig. Eller snarare: Sverige är invaderat av främmande idéer och beteenden men har ännu inte börjat försvara sig.
/…/
Tanken att narkotikan är farligare än “allt” etablerar sig i svensk politik i skiftet mellan 1970- och 1980-tal, och är just byggd på idén om narkotiska preparat som socialt och kulturellt kontagiösa. /…/
de som sprider missbruk – och således bör stå i narkotikapolitikens fokus – är socialt fungerande droganvändare, /…/ [som] agerar både innanför och utanför normaliteten och därmed utgör ett kitt, eller med Bejerots ord en “kontaktsmittande” uta, mellan norm och avvikelse.

Nils Bejerot lade fram sin kontroversiella avhandling i socialmedicin år 1974, just när ett nytt krismedvetande hade börjat genomsyra hela samhället.
Det finns ett apokalyptiskt drag i Bejerots skrifter. Han argumenterade ständigt i termer av “förfall” – välfärdssamhällets förfall, kapitalismens förfall, “allmänna förfallsperioder” – på ett sätt som kan leda tankarna till Oswald Spengler. Förfallet förklarades omväxlande i termer av cancer, smitta eller parasitism.

det västerländska samhället sjunker ned i missbruk, brott, föroreningar, förgiftningar, kaos och elände

Nils Bejerot, 1986

Om vi läser Nils Bejerot som kristeoretiker, går det att ta fasta på några strukturella drag i hans förfallshistoria. Han förutsätter en normalitet – en kulturellt homogen nation. Krisen beskrivs som en avvikelse från denna normalitet, till följd av en felaktigt förd politik. Det går att peka ut när urspårningen skedde och det går framför allt att lösa krisen genom att föra en korrekt politik.
Allt detta är karakteristiskt för vad vi i den här bloggserien har betecknat som “borgerlig kristeori “. Oftast har det då varit fråga om ekonomiska kriser, där den borgerliga kristeorin utgår från tillväxt som det normala hälsotillstånd som rubbats i krisen och måste återställas. Bejerot resonerar på motsvarande vis, men i fråga om en kulturell kris.

Smaka på följande scenario som Nils Bejerot tecknade i en hyllningsintervju två år för sin död:

min människosyn är utomordentligt ljus och positiv /…/
Min samhällssyn är dock betydligt dystrare, eftersom jag anser att politikerna inte i något land är vuxna sina uppgifter. Vårt moderna samhälle har helt enkelt blivit för komplicerat för våra beslutsfattare.
Detta går ut över individerna. Om de sociala påverkningsfaktorerna är mycket negativa formas individen lätt i ett destruktivt mönster och blir i värsta fall del av en asocial eller antisocial subkultur, som i sin tur påverkar andra i destruktiv riktning. Slutstadiet av en sådan utveckling kan bli ett kaotiskt tillstånd av allas krig mot alla för överlevnaden i en storstadsdjungel bortom all lag och rätt. Det finns på flera håll i världen områden som totalt kollapsat och all ordnad social verksamhet upphört, till och med sophämtningen.
Om samhället inte lär sig att på ett konstruktivt sätt ta itu med sådana sönderfallsprocesser kommer förfallet att fortskrida i allt vidare cirklar. Ultrapermissiva teorier och inkompetens i de politiska systemen har banat väg för denna utveckling, som på sikt går havande med fascismen och den blinda reaktionen. Man måste ha ett långsiktigt politiskt perspektiv för att ana vart det sociala förfallet i hundratals världsmetropoler kan komma att föra politiken i det långa loppet.

Nils Bejerot, 1986

Krisretoriken påminner om en underlig hybrid mellan Oswald Spengler och Rosa Luxemburg. Men det kan ändå slås fast att Nils Bejerots kristeori varken var tragisk eller kritisk, utan just borgerlig. Här finns inga tvivel på att det finns en korrekt politik som – om den bara genomdrivs tillräckligt resolut – kan bota sjukdomen och återställa samhället till sitt friska normaltillstånd: “det narkotikafria samhället”.
Just denna frånvaro av tvivel på vilken normalitet som ska återställas – som alltså karakteriserar allehanda borgerliga kristeorier – var vad som gjorde det möjligt för Nils Bejerots dramatiska dystopier att etablera ett varaktigt inflytande över svensk politik.

Narkotikapolitikens stora stridslinje går mellan prohibition och skademinimering. Magnus Linton menar att dessa motpoler sammanfaller med motsatsparet relativism–absolutism, som i sin tur förknippas med vänster–höger. Jag kan inte köpa den här politiska kodningen, men den gör mig nyfiken på att fundera på vad som händer när narkotikapolitiken kodas om från ideologi till kristeori.

Om prohibitionen är “borgerlig”, framstår den liberala och skademinimerande hållningen snarast som “tragisk”. Det finns, enligt den tragiska förståelsen, ingen möjlighet att återställa en tidigare normalitet i fråga om rusmedel. Men det finns heller inga skäl att bekämpa någon norm; allt som kan göras är att minimera de skador som uppstår när nya rusmedel och rusvanor breder ut sig i samhället.

av rasmus den October 04, 2015 11:05

October 03, 2015

Ubuntu.se

Lightworks: A Professional Video Editor Available for Ubuntu/Linux Mint/Fedora

Lightworks is a professional video editor which is the fastest, most accessible and focused on Non-Linear Editing (NLE) software, the initial release of Lightworks was in 1989; 26 years ago. It support all resolutions available to public up to 4K as well as video in SD and HD formats. Lightworks has the widest support available for formats currently available in a professional NLE. MXF, Quicktime and AVI containers, with every professional format you can think of: ProRes, Avid DNxHD, AVC-Intra, DVCPRO HD, RED R3D, DPX, H.264, XDCAM EX / HD 422.
Many oscar won films were also edited on Lightworks Pro version, so basically there are two versions available: A free version which can

October 03, 2015 18:34

October 02, 2015

Ubuntu.se

October 01, 2015

Ubuntu.se

GNOME 3.18 lands with Google Drive, integrated Linux firmware updates, new apps

GNOME 3.18 is out! The latest release of one of the most popular Linux desktop environments brings Google Drive integration, automatic firmware updates, and many other useful improvements.

While Ubuntu’s Unity hasn’t seen major changes in years as developers work on the converged Unity 8 desktop,

October 01, 2015 11:06

September 29, 2015

Ubuntu.se

Microsoft deploys first major server application on Ubuntu Linux

Microsoft's love affair with Linux continues as the company releases HDInsight, Microsoft's big data Hadoop-on-Azure service for Ubuntu Linux on its Azure cloud.

Even after Microsoft CEO Satya Nadella proclaimed Microsoft loved Linux and Microsoft released a specialized Linux for switches, Azure Cloud Switch, many don't buy that Microsoft believes in Linux. What will it take? Maybe, it will be this: Microsoft has selected Ubuntu for its first Linux-based software-as-a

September 29, 2015 04:38

Ubuntu Phone Marketshare Estimated At Around 25 Thousand Users

Canonical sadly hasn't made public any sales numbers about the number of Ubuntu Phone devices out in the wild, but an estimate based upon update reporting pegs the number of current Ubuntu Phone users at around 25,000.

Ubuntu community developer Riccardo Padovani was curious about how many Ubuntu Phones there are, but with Canonical not being forthcoming with the number of devices sold or expectations for the quarters ahead, there isn't much in the way of an official count. However, he took the approach of looking at how many times the Ubuntu Phone's Calculator App was updated.

The Calculator App is installed by default on the Ubuntu Phone and should be a decent unofficial metric for trying to get a close

September 29, 2015 03:58

September 28, 2015

DFRI.se

Föreläsning och workshop — Tor och Library Freedom Project

Inspirerade av Library Freedom Project gör DFRI ett gästbesök i Bibblerian, Hässelby gårds bibliotek, tisdagen den 6 oktober kl 17-19.

Efter en kort introduktion av Tor och Library Freedom Project blir det workshop. Deltagarna lär sig allt om Tor, både för att använda internet utan att bli spårade och för att bidra till Tor-nätverket med sin egen internetuppkoppling.

Läs mer om evenemanget på 165 Makers blog.

Kom och bli lär dig mer, bli inspirerad och diskutera bibliotekens möjligheter att bidra till ökad integritet och yttrandefrihet på nätet!

av Linus den September 28, 2015 22:33

Copyriot

K231: Om helikopterpengar

Två nationalekonomer från Handels gick ut i en debattartikel och krävde s.k. helikopterpengar. De vill helt enkelt att staten ska skicka ett utbetalningskort på ett antal tusen kronor till varje svensk medborgare.

Anledningen är enkel. Penningpolitiken klarar bevisligen inte av att på egen hand att bekämpa lågkonjunkturen eller ens att någorlunda uppnå inflationsmålet.
/…/
tills nyligen har vi, liksom många av våra kolleger, hoppats och trott att det skulle vara möjligt för Riksbanken att på egen hand sköta konjunkturpolitiken, om den bara helhjärtat ägnat sig åt uppgiften. Vi tog fel. Negativa räntor räcker inte för att nå inflationsmålet. Då finns ingen annan utväg än att trycka pengar, vilket alltså är vårt förslag. Med en större mängd pengar blir varje krona mindre värd

Kommer förslaget om “helikopterpengar” nu att bli föremål för en seriös politisk debatt? Tveksamt. Men det var intressant att se de omedelbara reaktionerna i åsiktsflödena. Diverse högertyckare stämplade snabbt de båda nationalekonomerna som “vänster”, trots att de knappast utmärkt sig politiskt.

Bland kollegorna inom det nationalekonomiska skrået var reaktionerna lite mer sansade. Där uppfattades inte helikopterpengar som en politisk fråga, utan snarare som en rent teknisk åtgärd. Många var skeptiska, men mest för att de betvivlade om åtgärden verkligen skulle leda till sitt mål, alltså att driva upp priserna (inflationen). Risken är att helikopterpengarna “steriliseras genom att hushållen amorterar”.
Ja, för många nationalekonomer framstår alltså minskad skuldsättning som en risk att undvika. Närmare bestämt finns ett brett samförstånd om att den totala skuldsättningen ständigt måste öka för att inte Sverige ska sjunka ner i deflation och depression. Frågan är mest hur skuldstimulansen ska gå till; var injektionsnålen ska tryckas in.

Naturligtvis är det en politisk fråga, vad än nationalekonomerna säger. Helikopterpengar kan riktas vid en dold beskattning av sparade pengar. Men detta gäller ju för inflation i allmänhet. Just den inflation som man nuförtiden kämpar desperat för att få upp. Den fruktade deflationen handlar ju just om att de som har pengar väljer att spara dem i stället för att konsumera, så att det skapas en ond cirkel av sparande. Nästan alla nationalekonomer är numera överens om att det måste finnas en dold beskattning av sparandet för att inte ekonomin ska kollapsa. Dilemmat verkar snarare vara hur detta döljande ska gå till, utan att skada den allmänna tilltron till fortsatt tillväxt (det credo som är grunden för all kredit).

I somras konstaterades att “helikopterpengar” verkar vara en av de få stimulansåtgärder som nu återstår, efter minusräntor och “kvantitativa lättnader” har tömt ut sin förmåga. Jag skrev då att “en helikopterstimulans kommer att rubba statens och bankernas legitimitet”, med svårförutsägbara följder.
Någon fyllde i: “Åtgärden har många intressanta aspekter. Ideologiskt konsumistisk och avkommodifierande på samma gång.” (Fast själv begriper jag inte på vilket sätt det skulle vara avkommodifierande med massutdelning av pengar. Vad skulle röra sig ut ur varuformen? Åtgärden är ju knappast tänkt att lätta på det allmänna tvånget till lönearbete, snarare tvärtom.)

Slutligen ett frågetecken om nationalekonomernas debattartikel. De talar om att staten borde “trycka pengar”. Men metaforen tycks missvisande. För samtidigt skriver de att staten borde låna pengarna innan de delas ut: “Årets budgetunderskott skulle öka i motsvarande grad.”
Här önskar jag att någon vill klargöra skillnaden. För visst vore det i teorin möjligt för staten att verkligen “trycka” (skapa) pengar, utan att först låna upp dem. Oavsett vad detta skulle göra med finansmarknadernas förtroende för svenska statsobligationer, oavsett om detta skulle upphäva Riksbankens oberoende.

av rasmus den September 28, 2015 15:41

Turister och vagabonder

Intervjun med Gáspar Miklós Tamás, som jag skrev om i förra inlägget, snuddar även vid den sociologiska frågan om mobilitetsteori. Vill bara följa den tråden bara en liten bit.

Sociologen Zygmunt Bauman är känd för sin stora teori om övergången frånheavy modernity” till “liquid modernity“. Han menar alltså att det funnits en tidigare epok då makten, kapitalet och människorna var mer bundna till fysiska platser, men att detta har förändrats genom inträden i en “flytande modernitet” då allt är i rörelse och ingenting står stilla. Man kan sannerligen ifrågasätta om det verkligen är fråga om ett epokbrott, snarare än en fortlöpande tendens i den kapitalistiska moderniteten (som kanske skapar sina egna motrörelser).

I vilket fall påpekar Bauman att den allmänna mobiliteten ingalunda är jämlik. Idéer om att vi alla blivit “nomader” är missvisande. I stället sker en global uppdelning mellan två klasser, definierade utifrån sin mobilitet: “turister” och “vagabonder”.
Turisten är fri att röra sig i världen efter egen vilja, men har också ett hem att återvända till. Vagabonden är däremot tvingad till rörelse utan att någonsin kunna veta hur lång vistelsen ska bli på en given plats.
Även om Bauman påpekar att det inte finns någon skarp gräns mellan dessa klasser, antyds nog ändå någon form av tvåtredjedelssamhälle. En tredjedel har det medborgarskap och de pengar som krävs för att kunna bli “turister” – vilket betyder att de alltid är turister; det går inte för dem att behålla sina rörelsemönster men välja bort “turistens blick” på omvärlden. Majoriteten saknar dessa tillgångar och är dömda till att vagabondera, om det så handlar om att fly över Medelhavet eller att flytta mellan andrahandskontrakt i en svensk storstad.

En feministisk kritik av mobilitetsteorierna har tagit sin utgångspunkt i att den enes mobilitet alltid förutsätter den andres immobilitet. John Urry skriver:

Indeed, the mobilities of some always presuppose the immobilities of others. The mobile tourist gaze presupposes immobile bodies (normally female) servicing and displaying their bodies for those who are mobile and passing by.
So [Meaghan] Morris recommends the metaphor of the motel for the nature of contemporary mobile life. The motel possesses no real lobby, it is tied into the network of highways, it functions to relay people rather than to provide settings for coherent human subjects, it is consecrated to circulation and movement, and it demolishes the particular sense of place and locale. /…/ The motel, like the airport transit lounge or the coach station, represents neither arrival nor departure.

Att använda “motellet” som metafor känns förstås väldigt USA-centrerat. Artikeln i fråga skrevs också 1988. Vore det inte mer aktuellt att utgå från flyktingförläggningen?

Åter till den deprimerande intervjun med Gáspar Miklós Tamás:

I went to the Keleti station when the trains were stopped by the authorities because of the immigrants, and I met a groups of Germans and Austrians who wanted to travel to Vienna. They were of course upset. I speak German, so I asked them what they thought about the situation. And then they said something that I think is the symbol of our age. “We have tickets and they don’t. And we cannot travel. That’s disgraceful! People with tickets should travel, and people without tickets shouldn’t.” Perhaps that should be the new slogan of Europe: People with tickets, and people without tickets…

av rasmus den September 28, 2015 14:12

G.M. Tamás om Ungern under Orbán

För några dagar sedan skrev Richard Jomshof, partisektreterare i Sverigedemokraterna, i en diskussion på Facebook:

Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.

Hänvisningen till Ungern är ganska avslöjande. Särskilt mot bakgrund av Viktor Orbáns sommartal 2014 där han utropade den liberala demokratins död. Modellstaterna är i stället Ryssland, Kina, Singapore och Turkiet.

Detta ger skäl att lyssna extra noga på Gáspár Miklós Tamás, som nu senast har skrivit en kommentar till flyktingkrisen; därtill har den svenske journalisten Erik de la Reguera gjort en lång intervju med Tamás om läget i Ungern.

Bilden som tecknas av Tamás är fruktansvärt deprimerande. Ungrare i allmänhet bryr sig inte om den humanitära katastrofen. Även om vissa har hjälpt flyktingar med mat och kläder, har i stort sett ingen protesterat mot de stängda gränserna eller föreslagit att någon ska få stanna i landet. Själv är Tamás fullständigt marginaliserad och han förklarar i en annan intervju att han nu börjat skriva på rumänska i stället för ungerska (han växte upp som ungrare i Rumänien).

Fidesz, det styrande partiet i Ungern, benämns ofta som högerpopulister. De är fortfarande medlemmar i det europeiska partiet EPP, tillsammans med svenska Moderaterna och Kristdemokraterna.
Tamás – som personligen lärde känna Viktor Orbán på 1980-talet, då de båda var ledande dissidenter – håller inte med om att Fidesz är ett populistparti:

It’s an elitist party, a party of the state apparatus. It has no membership, and it doesn’t mobilize the population like populist parties do. It is a party of administrators, and in a very modern way it convinces its supporters through the media, which is handled very expertly by the government. It is a traditional right wing party, with an anti-social neoliberal economic policy; we have a flat tax, and there are no unemployment benefits in Hungary; zero!
/…/
Look, Mr Orbán is a billionaire many times over, and is the head of a vast empire run by his family members and his flunkies, in construction, agribusiness, mining… He has a whole county that belongs to him and his family.

Systemet som vuxit fram är alltså inte något fascistiskt system, om fascism innebär att “folket” mobiliseras mot ett påstått yttre hot. Ungern under Orbán påminner inte alls om Tyskland under Hitler – men däremot om Spanien under Franco eller Portugal under Salazar. Alltså är det enligt Tamás motiverat att använda etiketter som semi-fascism, para-fascism eller post-fascism. Men i Ungerns politiska klimat finns i praktiken en flytande skala från para-fascismen hos Fidesz till den explicita fascism som företräds av landets näst största parti, Jobbik.

Nu går det även att notera hur identitära ideologer i Västeuropa menar att Fidesz är att föredra framför Jobbik. För medan Jobbik är fast i en biologisk rasmystik som framhåller turkar och ungrare som broderfolk, lyder Orbáns paroll i stället: “Europa åt européerna”. Och det är ingen hemlighet att den europeiska identiteten här utesluter inte bara muslimer, utan även romer och judar.

* * *

Tamás ger flera nivåer av historisk förklaring till vad som skett med Ungern.

På en nivå pekar han på skillnaden mellan Centraleuropa och Balkan. Tendenserna mot “postfascism” är mycket starkare i de centraleuropeiska länderna (Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Österrike). Detta hänger samman med arvet från den enväldiga monarkin under Habsburg, nämner Tamás helt kort. Om jag tolkar honom rätt kan samma sak sägas om Rysslands arv från Romanov.

På en annan nivå utpekas Ungern som “den sista axelmakten”. Detta är enda landet i Europa där maj 1945 i officiella sammanhang beskrivs som en krigsförlust och inte som en befrielse.

Men framför allt pekar Tamás på att kapitalismen i Östeuropa är den mest renodlade kapitalism som existerar i världen – vilket han tidigare skrivit om i artikeln “Capitalism pure and simple“, som även finns översatt till svenska i Kris och kritik #4.
Det finns i Ungern knappast någon traditionell höger som utgår från kyrkan och konungen, än mindre existerar det någon arbetarrörelse. Kapitalismen saknar helt motstånd, tack vare den brutala modernisering som utfördes under s.k. realsocialistiska regimerna (som kombinerade välfärdsstat med polisstat).
Dessa regimer avslutade bara det moderniseringsprojekt som hade inletts under Habsburg och Romanov, vilande på två källor: statliga investeringar i infrastruktur samt en tillverkningsindustri beroende av krediter från Västeuropa. Detta flöde av utländska krediter återupptogs på 1960-talet, efter ett kort uppehåll under stalinismen. Under sina sista årtionden blev Östeuropas socialistregimer allt mer skuldsatta och allt mer nationalistiska. Men de lyckades åtminstone med projektet att bygga urbana samhällen där majoriteten lever i massproducerade betonghus. Efter 1989 stod husen kvar, medan fabrikerna försvann. Den ekonomiska aktivitet som återstår lyder antingen under oligarker, eller är fortsatt beroende av krediter från utlandet.

* * *

I sin kommentar till flyktingkrisen pekar Tamás på en ofta bortglömd faktor: utvandringen från Östeuropa. Den bidrar till den kraftiga folkminskningen sedan 1990 i länder som Ungern och Rumänien.
Såväl låg- som högutbildade söker sig till Västeuropa. Från rumänska romer och litauiska byggnadsarbetare till polska programmerare och ungerska läkare. Ungern lider nu allt större brist på vårdpersonal. Samtidigt blir den åldrande befolkningen allt mer beroende av pengar som deras barn skickar hem från Västeuropa.

Detta betyder att flyktingmotståndet i Ungern inte bara handlar om att nationalkonservativa krafter vill hålla muslimer borta från det egna territoriet. De ser också ett ekonomiskt intresse av att strypa den utomeuropeiska invandringen till Tyskland och Storbritannien. Det uppstår kort sagt en konkurrens mellan olika länders utvandrare om vem som ska få jobben i Västeuropa.

* * *

Intrycket som ges, när man tar del av Tamás tankar, är att Europa ruttnar inifrån. Varken södra eller norra Europa kommer att visa vägen mot “postfascism”. I stället växer sig tendensen stark i kontinentens mitt. Numera styrs både Tyskland och Österrike av “stora koalitioner”, vilket innebär att det politiska spelet inte längre ger något utrymmet för en vänsteropposition. Detsamma gäller, fast på annat sätt, i Frankrike där Marine Le Pen siktar på att väljas president 2017. Och i bakgrunden anas ett ännu större spel där Ryssland söker slå kilar i EU genom att alliera sig med just dessa högerkrafter.

av rasmus den September 28, 2015 13:01

Ubuntu.se

This Startup is all set to launch the first ever Ubuntu Tablet

After BQ Aquaris and Meizu MX4, a new manufacturer is getting ready to launch their first ever Ubuntu hardware. This time, its a Tablet with top of the line specs. And the startup in question is MJ Technology LLC.

First ever Ubuntu powered Tablet brought to you by MJ Technology

The brand new Ubuntu Tablet will come in two sizes. The 8.9" model will retail for $349.00 while the 10.1" model will come

September 28, 2015 12:53

September 26, 2015

Copyriot

K230: Om att avsluta

Arrangörerna av “Radikal bokmässa” bad mig föreläsa om kristeori, så det gjorde jag i går. Kom direkt från ett par framträdanden på den vanliga, oradikala bokmässan. Hann inte med några förberedelser och fasade lite när det visade sig att det faktiskt kommit en massa folk till lokalen för att lyssna på mig. Vad skulle jag egentligen prata om? Men det skulle ju räcka om jag pratade en kvart eller så, lugnade jag mig själv. Haha.

Efter att ha pratat i en timme kändes det stört omöjligt att knyta ihop säcken och sätta punkt. Vilket kanske inte är så konstigt – “kristeori” är ju en sjukt bred rubrik på en föreläsning, fullt jämförbar med att föreläsa om typ “samhället”, “historien” eller “framtiden”.

Bara en gång tidigare har jag hållt en föreläsning grundad på denna bloggserie. Det var i våras på Smålands nation i Lund. (Även då kom det rätt mycket folk. Inte heller då lyckades jag runda av det hela på ett sätt som kändes bra.) Senare i höst blir det en föreläsning i Malmö. (Jag vet bara att jag ska prata om slutet. Jag har ingen aning om hur jag ska sluta prata.)

Att börja är inget svårt. Jag har tänkt massor på hur jag ska inleda den kommande boken, för det är ju en bok – essäistisk, inte akademisk – som jag tar tagit sikte på. Det litterära dilemmat är hur det kan vara möjligt att avsluta en essä om krismedvetanden, krisfenomen och kristeorier. Inför frågan om slutet står jag fortfarande handfallen. Att avsluta den här bloggserien verkar förresten inte vara mycket lättare.

Kanske går det inte att sluta tala om krisen utan att iscensätta slutet som en kris. Alltså en kris (en kollaps, ett sönderfall) för själva den språkliga framställningen, eller för själva den förståelse som uttrycks i språket.

Efter att ha pratat i en dryg timme i Göteborg (inför en publik som tålmodigt stannade kvar), tittade jag på klockan, konstaterade att jag visst hållit på ganska länge och därför borde sätta punkt. Inte det snyggaste sättet att avsluta ett föredrag. Men att improvisera sig fram till ett slut är något av det svåraste som finns i den musikaliska praktiken, så varför skulle det vara lättare vid ett föredrag?

Den enklaste utvägen: ta hjälp av klockan, iscensätt en tidskris.

PS.
Jag råkade upptäcka att min artikel “Värdekritisk kristeori” nu används i en studiecirkel anordnad av SSU som träffas på självaste partihögkvarteret på Sveavägen 68. Minsann!

av rasmus den September 26, 2015 20:30

Ubuntu.se

How to pick a secure password to keep your online accounts secured

Recently hackers attacked the Ashley Madison website and managed to decode over 11 million encrypted passwords. This has brought an interesting question – how do you pick a secure password to keep your online data protected and remember it?

Known techniques

Many websites already require you that you use uppercase, lowercase, numerical and non-alphabetical characters in your password. This however often appear to backfire at users. The main reason for that is the fact that users tend to write their passwords on paper or in their smartphones in order to remember a hard password. On the other hand using symbols and punctuation is inconvenient for people using mobile devices.

September 26, 2015 18:10

September 24, 2015

Ubuntu.se

Kubuntu 15.10 will use KDE's polished Plasma 5.4 desktop

In a sea of same-y feeling Linux desktops, KDE's Plasma 5.4 is a breath of fresh air--and it's coming to Kubuntu 15.10.

The KDE community has been hard at work since releasing Plasma 5.0 last November, which appeared as the default desktop in Kubuntu 15.04. KDE just released Plasma 5.4, which Kubuntu 15.10 will use when it launches in October.

Plasma has seen a lot of improvements since 5.0, so you’ll be in for a lot of improvements

September 24, 2015 15:50

September 22, 2015

Ubuntu.se

What's New in Ubuntu 15.10

The fresh Ubuntu 15.10 will arrive on October 22

Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf) is almost here, and users will surely ask what's new and why they should upgrade from a previous version. Well, it's not a difficult question to answer, and there is plenty of new stuff in Ubuntu 15.10, albeit not all of it visible.
...
...

The most visible change in Ubuntu 15.10 has to do with the scrollbars, of all things. After being criticized for the interesting but hard-to-use scrollbars, Canonical finally decided

September 22, 2015 18:11

September 21, 2015

Copyriot

K229: Om risk/kris i årets budgetproposition

I morse överlämnades regeringens budgetproposition. Smaka på dess inledande lägesbeskrivning:

De kommande åren förväntas svensk ekonomi förbättras. Den ekonomiska utvecklingen i många av världens framväxande ekonomier försvagas något. Samtidigt är den amerikanska tillväxten stark och Europa lämnar stegvis en lång period av ekonomisk stagnation med arbetslöshet och fattigdom i kölvattnet av finanskrisen. Sammantaget ser vi en gradvis starkare utveckling i omvärlden som bidrar till ett förbättrat konjunkturläge, ökande välstånd och en fallande arbetslöshet i Sverige. Uppgången är dock osäker och riskerna för en svagare utveckling är betydande. Den svenska finanspolitiken måste i detta läge värna uppgången och samtidigt ha hög beredskap för en hastigt försämrad utveckling.

Mina tankar går osökt till några dikter av Alexander Weiss; “en förbättring är nödvändig så att försämringen hävs”.

Regeringen förklarar alltså att vi kan förvänta oss en gradvis förbättring, fast det är osäkert om förbättringen alls kommer att ske. Risken är överhängande för att vi tvärtom får en försämring, som inte inträffar gradvis utan hastigt.

SvD rapporterar från regeringens presskonferens:

Hög beredskap, vad betyder det? Andersson skruvar på sig och förklarar att hon får uppdateringar, statistik och till exempel följer utvecklingen för tillgångspriser. “Vi är inte i en krissituation. Men normalt sett när man visar en riskbild så har man en del risker på uppsidan och en del på nedsidan. Nu är det helt klart så att riskerna på nedsidan dominerar”, sa Andersson.
Det hade varit intressant att få veta mer om beredskapen. Om den ljusa framtid som spås blir mindre ljus, vad gör regeringen då? Om arbetslösheten inte faller kommer ju staten att behöva låna ännu mer pengar.

Vad menar egentligen finansministern med att det finns två slags risker, dels “på uppsidan”, dels “på nedsidan”? Budgetpropositionens avsnitt 4.4, som handlar om “risker och alternativa scenarier”, inleds också med en kryptisk formulering:

Prognoser över den ekonomiska utvecklingen är osäkra. Osäkerheten ökar dessutom med prognoshorisontens längd. För att belysa denna osäkerhet redogörs i detta avsnitt för några av riskerna i prognosen. Riskerna för en svagare utveckling än enligt prognosen bedöms överväga.

Överväga över vad? Antingen tror inte regeringen på sin egen prognos, eller så används ordet “risk” för varje avvikelse från prognosen, inklusive ett bättre resultat än förväntat. Det senare verkar vara fallet. Man skriver att ett lågt oljepris kan ge “positiva konjunktureffekter på kort sikt”, men bidrar till klimatförändringar som på längre sikt får en negativ inverkan på “den ekonomiska aktiviteten”.

Om såväl förbättring som försämring är att beteckna som en “risk”, måste man fråga sig varför regeringens egen konjunkturprognos skulle vara peka ut en mindre riskabel väg.

Samtidigt menar bankekonomer att regeringen är alltför optimistisk och klagar på en alltför stram finanspolitik: “Ett par hundra miljarder i ökad skuld, lagt på långsiktiga strukturreformer, skulle bara höja statsskulden till omkring 50 procent av BNP.” Göran Greider instämmer: “Svensk politik skulle nu behöva en investeringschock”, eftersom sparpolitiken “gynnar de högerextrema”.

För ett år sedan presenterades en regeringsförklaring där den ekonomiska krisen var helt frånvarande. Samma sak verkar vara fallet i årets regeringsförklaring. Men i budgetpropositionen går det ändå inte att förneka att de svenska hushållens skuldsättning kan vara en tickande bomb:

I Sverige är hushållens höga skuldsättning en riskfaktor, eftersom den kan leda till makro- ekonomisk instabilitet. Internationella erfarenheter tyder på att högt belånade hushåll tenderar att strama åt sin konsumtion kraftigare vid ekonomiska störningar, som t.ex. ett prisfall på bostäder. Den snabba utvecklingen av de svenska bostadspriserna gör att risken för en plötslig priskorrigering ökar. Ett stort prisfall på bostäder kan i kombination med höga skulder hos hushållen få tydligt negativa konsekvenser för tillväxten och arbetslösheten.

av rasmus den September 21, 2015 13:31

Strage & co. som tidsvittnen

När jag simmar i kvarlevorna från svenskt nollnolltal (som någon typ av samtidshistoriker), har jag några gånger fått känslan av att beskåda vattenringar från Pop/Bibel

. Dessa två tidskrifter skolade en liten klick av stockholmsjournalister – flertalet födda mellan 1963 och 1973 – som under 2000-talet, medan en efter en fyllde 40, blev tongivande i den svenska kulturdebatten. Bland dem förkroppsligades på samma gång en viss typ av modernism och en viss typ av postmodernism. Här ser jag ingen motsättning, kanske snarare en typiskt svensk eller nordisk sammansmältning.
Modernismen har handlat om att omfamna det nya, förkasta det gamla, förklara vad som just nu är rätt och fel med en tvärsäkerhet som kan slå över i elitism (tänk Andres Lokko). Postmodernismen kommer bland annat till uttryck i hur flera av dessa journalister helt obehindrat har rört sig mellan näringslivs- och kulturjournalistiken (tänk Martin Jönsson och Jan Gradvall). Båda dessa hållningar samspelade när Pop/Bibel-klicken på nollnolltalet i hög grad övergick från att skriva om popmusik och mode, till att skriva om internet. De intog rollen som uttolkare av den digitala medierevolutionen och var tidigt ute med att presentera nätprofeter som Chris Anderson och Clay Shirky för en svensk publik.

Fredrik Strages reportage om MUF på 1980-talet, baserat på sina egna erfarenheter som tonårig MUF-medlem, är ett mycket läsvärt stycke samtidshistoria. Men vad jag tyckte var särskilt intressant var den korta mening där Strage beskriver sin egen politiska utveckling på 2000-talet:

Jag slutade visserligen att rösta på Alliansen efter FRA-debatten 2008, men överväger att återvända eftersom jag känt mig ännu dummare som piratpartist.

Jag får erkänna att jag höjde lite på ögonbrynen inför detta. Betyder det att Fredrik Strage fortsatte vara ungmoderat i själen under sina år på

Pop

på 1990-talet? Att han röstade borgerligt under det nollnolltal då han skrev böcker som Mikrofonkåt (2001) och Fans (2005)? Jag vill minnas att sistnämnda bok var tungt genomsyrad av cultural studies à la Birminghamskolan. Jag minns definitivt hur Atari Teenage Riot haussades av Strage år 1997.

Har lite svårt att få ihop bilden. Pop/Bibel-klicken som borgare? Hmm. Kanske är jag bara lite för ung för att inse hur starkt den nyliberala vinden fortsatte blåsa bland dem som som kommit i tonåren redan på 1980-talet.

Eller så menar Fredrik Strage bara att han hörde till dem som röstade på Alliansen just i valet 2006. Oavsett vilket är det intressant hur han pekar ut sommaren 2008 som en politisk vändpunkt. Han antyder FRA-debatten som skäl till att han övergav Alliansen till förmån för Piratpartiet. Bara för att sedan åter överge Piratpartiet, oklart i vilken riktning.

I så fall hade han gott om generationskamrater med på sin politiska resa under dessa år. Framför allt bland stockholmsjournalister. I synnerhet sådana som fått sin skolning på Pop.

Ett ypperligt tidsdokument är Linda Skugges debattartikel “Därför röstar jag på Piratpartiet” (Newsmill, 2009-06-05) – skriven mindre än ett år innan hon förstamajtalade för Kristdemokraterna:

alla författare har allt att vinna på att det nu kommer att skapas helt nya affärsmodeller som är sprungna ur vår tid /…/
För författare är internet, framför allt alla spännande sociala medier som skapats, ett fantastiskt tillfälle att skapa kreativa allianser över både avstånd och kulturella barriärer. /…/
Företagare och Alliansväljare borde rösta på Piraterna därför att vi kan bara nå framgång och skapa nya jobb genom att bejaka teknikutvecklingen. /…/ Om historien lär oss något så är det just att bejaka framtiden.
Det ironiska är att många som anser sig stå på förändringens sida, för fria spelregler och marknadskrafternas obevekliga förändringsagenda, bromsar Internets möjligheter med ny lagstiftning som ska bevara en gammal elits privilegier. I själva verket är det de unga fildelande grabbarna som är dagens “osynliga hand” som ger förlagsskråna en fet käftsmäll! De golvar en välgödd representant för industrisamhällets elit.

Just den här retoriska sammansmältningen av modernism och postmodernism bidrar till att göra 2009 till ett så spännande år, i historiskt ljus.

av rasmus den September 21, 2015 11:06